Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

----

OVERZICHT

ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via onze website.

ARTIKEL 2: BESTELLINGEN
Automatische registratiesystemen gelden als bewijs van de aard en inhoud van de bestelling. Onze site bevestigt de aanvaarding van zijn bestelling aan de klant op het e-mailadres dat hij zal hebben meegedeeld. De verkoop komt tot stand vanaf de validatie van de betaling van de bestelling, dat wil zeggen vanaf de datum van validatie van de betaling voor de bestellingen die online met een creditcard zijn betaald of vanaf de datum van ontvangst van de betaling per cheque. Onze site behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant met wie er een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling te weigeren of te annuleren.

ARTIKEL 3: BESCHIKBAARHEID VAN ARTIKELEN
Zolang onze aanbiedingen en hun prijzen zichtbaar zijn op de site, zijn ze geldig. De beschikbaarheid aangegeven op het moment van raadpleging van de site door de klant blijft afhankelijk van de voorraadstand bij ons en uiteraard bij de leveranciers.

Voor het samenstellen van onze etalage en onze verkoopcatalogus werken wij met databases, verrijkt met informatie van onze leveranciers. Deze database bestaat uit meer dan honderd artikelen, deze zijn niet allemaal in onze reserves opgeslagen en ons aanbod is dan afhankelijk van de beschikbaarheid van de artikelen bij de leveranciers.

Enkel het definitief verbreken van een artikel bij onze leveranciers brengt de schrapping van dit artikel uit ons verkoopaanbod met zich mee. In andere gevallen blijft een nieuwe bestelling binnen een bepaalde termijn mogelijk.

Wanneer een besteld product niet beschikbaar is, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht via e-mail of op de factuur van de verzonden producten in geval van een bestelling van meerdere artikelen.

Deadline voor levering van de bestelling: bij het plaatsen van de bestelling en bij de ontvangstbevestiging van de bestelling wordt een levertermijn aan de klanten meegedeeld. Deze wordt berekend door de langste beschikbaarheidstijd van het product op te tellen bij de levertijd van het door de klant gekozen transportmiddel.
Vanaf het plaatsen van de bestelling tot de verzending ervan heeft de klant de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren.

Functies:

Pre-orderartikelen : komende artikelen zijn beschikbaar op onze pre-ordersite. Deze reservering wordt gemaakt met vermelding van een releasedatum die door de uitgever wordt aangekondigd op het moment dat de reserveringsfase wordt geopend. Deze releasedatum kan op elk moment worden gewijzigd door de uitgever, die als enige verantwoordelijk is voor de marketing van zijn product.

In alle gevallen, vanaf de datum van definitieve verkoop, het verzenden van de artikelen naar klanten die gereserveerd hebben, tot aan de door de uitgever verstrekte voorraad voor de dag van uitgave.

ARTIKEL 4: PRIJS
De in euro’s aangegeven prijzen worden geacht netto te zijn, exclusief verzendkosten. Deze prijs omvat de prijs van de producten, de kosten van behandeling, verpakking en opslag van de producten. Ze kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, wetende dat de artikelen worden gefactureerd op basis van de geldende regels op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd. Alle bestellingen worden gefactureerd in euro's en betaalbaar in euro's. Eventuele douanekosten of lokale belastingen blijven de verantwoordelijkheid van de ontvanger.

ARTIKEL 5: VERZENDKOSTEN
De verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Ze worden u meegedeeld en opgenomen in de globale factuur.

ARTIKEL 6: BETALING

U beschikt over verschillende betaalmiddelen die maximale veiligheidsgaranties bieden. U kunt het volgende aanpassen:

- Met een bank- of privékaart (Visa, Eurocard/Mastercard), hetzij rechtstreeks op de site, in het betalingsformulier dat wordt aangeboden tijdens het bestelproces (beveiligde invoer door SSL-codering), door het type kaart in te voeren, het nummer van uw kaart zonder spaties tussen de cijfers, het controlenummer (op de achterkant van uw kaart) en de vervaldatum.

U heeft verschillende betaalmethoden en u kunt zelfs profiteren van creditcardbetalingsfaciliteiten.

De betaling gebeurt naar keuze op de beveiligde bankservers van onze partners. Dit houdt in dat er geen bankgegevens over u via onze site passeren.

Betalen met creditcard is dus volkomen veilig; uw bestelling wordt dus geregistreerd en gevalideerd zodra de betaling door de bank is geaccepteerd.ARTIKEL 7: LEVERING
Wij bezorgen bij u thuis. De levertijd omvat de productietijd van de prints, het voorbereiden van het pakket en de verzendtijd. De koper wordt per e-mail op de hoogte gehouden van de verschillende fasen van de opvolging van zijn bestelling: die van de voorbereiding en die van de levering.

ARTIKEL 8: GARANTIE - RETOURNEREN - TERUGBETALINGEN - HERROEPING

De door onze site geleverde artikelen zijn nieuw en gegarandeerd tegen elk defect. Ze zijn identiek aan die van de traditionele handel en zijn afkomstig van alle genoemde uitgevers en leveranciers.

Als een artikel defect of niet-conform is, heeft de koper 15 werkdagen, vanaf ontvangst van de artikelen, om omruiling of terugbetaling aan te vragen. Indien de termijn van vijftien (15) dagen normaliter afloopt op een zaterdag, zondag, een feestdag of een niet-werkdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De klant moet de nieuwe of niet-gebruikte artikelen in hun geheel en in de originele verpakking, intact, vergezeld van alle mogelijke accessoires, gebruiksaanwijzingen en documentatie (verplicht in de originele cellofaanverpakking en met de bijbehorende factuur) terugsturen. In een dergelijke situatie moet de koper een bewijs meesturen.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht zijn wij verplicht de door de klant betaalde bedragen kosteloos terug te betalen, met uitzondering van de retourkosten. De terugbetaling vindt plaats binnen maximaal 14 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van het/de geretourneerde pakket(ten).

De verzendkosten voor het retourneren zijn dan voor uw rekening.

In geval van terugbetaling garanderen wij dat deze plaatsvindt binnen een periode van minder dan of gelijk aan 14 dagen na de datum van ontvangst van het geretourneerde pakket. Er wordt geen rembours aanvaard, ongeacht de reden.

ARTIKEL 9: OVERDRACHT VAN EIGENDOM - OVERDRACHT VAN RISICO'S
De eigendomsoverdracht van de producten ten gunste van de koper zal pas plaatsvinden na volledige betaling van de prijs door laatstgenoemde, ongeacht de datum van levering van de genoemde producten. Daarentegen zal de overdracht van de risico's van verlies en bederf van de producten pas plaatsvinden bij levering en ontvangst van de genoemde producten door de koper.

ARTIKEL 10: BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Onze site is de producent en eigenaar van alle of een deel van de databases waaruit deze site bestaat. Door deze site te bezoeken, erkent de klant dat de gegevens waaruit deze bestaat wettelijk beschermd zijn, en dat het in het bijzonder verboden is deze site te extraheren, hergebruiken, opslaan, reproduceren, weergeven of bewaren, direct of indirect, op welk medium dan ook, op welke manier dan ook. in welke vorm dan ook, de gehele of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van de databanken die verschijnen op de site waartoe zij toegang heeft.

ARTIKEL 11: VERANTWOORDELIJKHEID
De beschrijvingen en foto's van de producten in de databases van onze site zijn ingevoerd volgens de informatie die door de leveranciers is meegedeeld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, de site kan niet aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van de koper.

ARTIKEL 12: ACCEPTATIE VAN DE KOPER
Deze algemene verkoopvoorwaarden, evenals de prijzen, worden uitdrukkelijk goedgekeurd en aanvaard door de koper, die verklaart en erkent er een perfecte kennis van te hebben, en daarom afstand doet van het recht om zich te beroepen op enig tegenstrijdig document en in het bijzonder op zijn eigen algemene voorwaarden. aankoop, de aankoophandeling die de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden met zich meebrengt.